Forlaget

Informasjon i samsvar med avsnitt 5 TMG

Romy Foods Corporation
Ltd. 15/4, Triq Mannarino
BKR9080 B'Kara

Kommersielt register: C63159
Registrer domstol: Malta

Representert av:

Rickard Gillblad

Kontakt

Tlf: +356 21 66 69 33
E-post: info@romyfoods.com

Mva-ID

Skattekontoret ser det som en forutsetning at det ikke er grunnlag for å ilegge grunnlag for merverdiavgift, og det er grunnlag for å kreve inn avgiftspliktig verdiskapning.

Redaksjonssjef

Julia Remmel

EUs tvisteløsning

Europakommisjonen gir en plattform for elektronisk tvisteløsning (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vår e-postadresse finner du øverst på avtrykket.

Forbruker tvisteløsning / Universell voldgiftsorgan

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsforhandlinger for en forbrukervoldgiftsnemnda.

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med de generelle lovene i samsvar med TMG § 7 (1). I henhold til avsnitt 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteleverandør ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i samsvar med de generelle lovene forblir upåvirket. Imidlertid er ansvar i denne forbindelse bare mulig fra det øyeblikk av kunnskap om en bestemt overtredelse. Hvis vi blir oppmerksomme på slike overtredelser, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsteder av tredjeparter, hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette tredjepartsinnholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de koblede sidene. De koblede sidene ble sjekket for mulige juridiske brudd på tidspunktet for kobling. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for kobling.

En permanent kontroll av innholdet på de koblede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på brudd på loven. Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle brudd på loven, vil vi fjerne slike koblinger umiddelbart.

Copyright

Innholdet og verkene som er opprettet av nettstedsoperatørene på disse sidene, er underlagt tysk opphavsrettslov. Dupliseringen, redigeringen, distribusjonen og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

I den grad innholdet på denne siden ikke ble opprettet av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Spesielt er tredjepartsinnhold merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på en krenkelse av opphavsretten, vær oppmerksom på dette. Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle overtredelser, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Kilde:
https://www.e-recht24.de