Nyheter

Showing 1 - 2 of 2 Blog Posts
11 apr 2019
Siden august 2018 har 16 år gamle Greta Thunberg streiket for å kreve tiltak for en løsning på klimakrisen. I stedet for å være på skolen hver fredag har hun vært utenfor Riksdagshuset i Stockholm med et skilt med teksten "skolstrejk för klimatet" (skolestreik for klimaet).