Personvernregler

Personvern

Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet. Databeskyttelse er spesielt høyt prioritert for forvaltningen av Romy Foods Corporation Ltd.. Bruken av Internett-sidene til Romy Foods Corporation Ltd. er mulig uten noen indikasjon på personopplysninger; Men hvis en registrerte ønsker å bruke spesielle bedriftstjenester via vår nettside, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er lovfestet grunnlag for slik behandling, innhenter vi vanligvis samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrerte, skal alltid være i tråd med Personvernforordningen (GDPR), og i samsvar med de landsspesifikke personvernforskriftene som gjelder for Romy Foods Corporation Ltd.. Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker vår virksomhet å informere allmennheten av natur, omfang og formål med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre blir registrerte informert, ved hjelp av denne personvernerklæringen, om rettighetene de har rett til.

Som behandlingsansvarlig har Romy Foods Corporation Ltd. implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger som behandles gjennom dette nettstedet. Internett-baserte dataoverføringer kan imidlertid i prinsippet ha sikkerhetshull, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn står alle registrerte fritt til å overføre personopplysninger til oss via alternative midler, for eksempel via telefon.

1. Definisjoner

Databeskyttelseserklæringen til Romy Foods Corporation Ltd. er basert på vilkårene som brukes av den europeiske lovgiveren for vedtakelsen av Den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vår personvernerklæring bør være leselig og forståelig for allmennheten, samt våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes.

I denne personvernerklæringen bruker vi blant annet følgende begreper:

a) Personopplysninger

Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den naturlige personen.

b) Den registrerte

Den registrerte er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person, hvis personopplysninger behandles av den behandlingsansvarlige for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver operasjon eller et sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten ved automatiserte midler, for eksempel innsamling, opptak, organisasjon, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, avsløring ved overføring, formidling eller på annen måte gjør tilgjengelig, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

d) Begrensning av behandling

Begrensning av behandlingen er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense behandlingen i fremtiden.

e) Profilering

Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter vedrørende den fysiske personens ytelse på jobben, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandlingen av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives en bestemt registrert uten bruk av ytterligere informasjon, forutsatt at slik tilleggsinformasjon holdes separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) Behandlingsansvarlig eller behandlingsansvarlig for behandlingen

Behandlingsansvarlig eller behandlingsansvarlig for behandlingen er den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og måtene for behandling av personopplysninger; der formålene og måtene for slik behandling bestemmes av unionsretten eller medlemsstatens rett, kan den behandlingsansvarlige eller de spesifikke kriteriene for nominasjonen gis av unionsretten eller medlemsstatens lov.

h) Prosessor

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

i) Mottaker

Mottakeren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ, som personopplysningene blir utlevert til, enten en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en bestemt henvendelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes rett, skal imidlertid ikke betraktes som mottakere; behandlingen av disse dataene fra disse offentlige myndigheter skal være i samsvar med gjeldende personvernregler i henhold til formålet med behandlingen.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et annet organ eller et annet organ enn den registrerte, behandlingsansvarlige, databehandleren og personer som under direkte myndighet av den behandlingsansvarlige eller databehandleren har tillatelse til å behandle personopplysninger.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerte er enhver fritt gitt, spesifikk, informert og entydig indikasjon på den registrertes ønsker der han eller hun, ved en uttalelse eller ved en klar bekreftende handling, betyr enighet om behandling av personopplysninger knyttet til ham eller henne.

2. Navn og adresse på kontrolleren

behandlingsansvarlig for den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), andre databeskyttelseslover som gjelder i medlemsstatene i DEN EUROPEISKE UNION og andre bestemmelser knyttet til databeskyttelse er:

Romy Foods Corporation Ltd.

15/4, Triq Mannarino,

BKR9080 B'Kara

Malta

Inger-356 21666933

E-post: it@romyfoods.com

Nettsted: bonculina.com

3. Informasjonskapsler

Internett-sidene til Romy Foods Corporation Ltd. bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som er lagret i et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng der Internett-sider og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør det mulig for besøkte nettsteder og servere å skille den enkelte nettleseren til dats emnet fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-ID-en.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan Romy Foods Corporation Ltd. gi brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville være mulig uten innstillingen for informasjonskapsler.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt optimaliseres med brukeren i tankene. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss, som tidligere nevnt, å gjenkjenne våre brukere av nettstedet vårt. Formålet med denne anerkjennelsen er å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet vårt. Nettstedet bruker som bruker informasjonskapsler, for eksempel trenger ikke å legge inn tilgangsdata hver gang nettstedet er tilgjengelig, fordi dette er overtatt av nettstedet, og informasjonskapselen er dermed lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken husker artiklene som en kunde har plassert i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel.

Den registrerte kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes, og kan dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. Videre kan allerede innstilte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan ikke alle funksjoner på nettstedet vårt være helt brukbare.

4. Innsamling av generelle data og informasjon

Nettstedet til Romy Foods Corporation Ltd. samler inn en rekke generelle data og informasjon når et dataemne eller automatisert system ringer opp nettstedet. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i serverloggfilene. Samlet kan være (1) nettlesertyper og versjoner som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet, (3) nettstedet som et tilgangssystem når nettstedet vårt (såkalte henvisninger), (4) undernettstedene, (5) datoen og klokkeslettet for tilgang til Internett-området, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en Ip-adresse (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en IP-adresse (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en IP-adresse (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en IP-adresse (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en IP-adresse (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet , og (8) andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

Når du bruker disse generelle dataene og informasjonen, trekker romy Foods Corporation Ltd. ingen konklusjoner om den registrerte. Snarere er denne informasjonen nødvendig for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt, samt dens annonse, (3) sikre den langsiktige levedyktigheten til våre informasjonsteknologisystemer og nettstedsteknologi, og (4) gi politimyndigheter den informasjonen som er nødvendig for straffeforfølgelse i tilfelle et cyberangrep. Derfor analyserer Romy Foods Corporation Ltd. anonymt innsamlede data og informasjon statistisk, med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten til vår virksomhet, og for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene til serverloggfiler lagres separat fra alle personopplysninger som leveres av en registrerte.

5. Registrering på vår nettside

Den registrerte har mulighet til å registrere seg på den behandlingsansvarliges nettside med indikasjon på personopplysninger. Hvilke personopplysninger som overføres til behandlingsansvarlig bestemmes av den respektive inngangsmasken som brukes til registreringen. Personopplysningene som er angitt av den registrerte samles inn og lagres utelukkende til intern bruk av den behandlingsansvarlige, og for egne formål. Behandlingsansvarlig kan be om overføring til én eller flere prosessorer (f.eks. en pakketjeneste) som også bruker personopplysninger til et internt formål som kan tilskrives den behandlingsansvarlige.

Ved å registrere deg på nettstedet til kontrolleren lagres også IP-adressen – som er tilordnet av Internett-leverandøren og brukes av den registrerte – dato og klokkeslett for registreringen. Lagringen av disse dataene skjer på bakgrunn av at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av tjenestene våre på, og om nødvendig gjøre det mulig å undersøke begåtte lovbrudd. I den grad er lagring av disse dataene nødvendig for å sikre den behandlingsansvarlige. Disse dataene overføres ikke til tredjeparter med mindre det er en lovpålagt plikt til å videreforma på dataene, eller hvis overføringen tjener målet om straffeforfølgelse.

Registreringen av den registrerte, med frivillig indikasjon på personopplysninger, er ment å gjøre det mulig for den behandlingsansvarlige å tilby det registrerte innholdet eller tjenestene som bare kan tilbys til registrerte brukere på grunn av den aktuelle sakens art. Registrerte personer står fritt til å endre personopplysningene som er angitt under registreringen når som helst, eller for å få dem helt slettet fra behandlingsansvarligs datalager.

Behandlingsansvarlig skal når som helst gi informasjon på forespørsel til hver enkelt person om hvilke personopplysninger som er lagret om den registrerte. I tillegg skal den behandlingsansvarlige korrigere eller slette personopplysninger på forespørsel eller indikasjon av den registrerte, i den grad det ikke er noen lovbestemte lagringsforpliktelser. Helheten av den behandlingsansvarlige ansatte Er tilgjengelig for den registrerte i denne forbindelse som kontaktpersoner.

6. Kontaktmulighet via nettsiden

Nettstedet til Romy Foods Corporation Ltd. inneholder informasjon som muliggjør en rask elektronisk kontakt til vår bedrift, samt direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell adresse til den såkalte elektroniske posten (e-postadresse). Hvis en registrert kontakter behandlingsansvarlig via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som overføres av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en registrert behandlingsansvarlig, lagres for å behandle eller kontakte den registrerte. Det er ingen overføring av disse personopplysningene til tredjeparter.

7. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Behandlingsansvarlig skal behandle og lagre personopplysningene til den registrerte bare for den perioden som er nødvendig for å oppnå det formål å lagre, eller så langt dette gis av den europeiske lovgiver eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som den behandlingsansvarlige er underlagt.

Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller hvis en lagringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blir personopplysningene rutinemessig blokkert eller slettet i samsvar med juridiske krav.

8. Rettighetene til den registrerte

a) Rett til bekreftelse

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra den behandlingsansvarlige bekreftelsen om hvorvidt personopplysninger om ham eller henne blir behandlet eller ikke. Hvis en registrerte ønsker å benytte seg av denne bekreftelsesrettigheten, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i den behandlingsansvarlige.

b) Rett til tilgang

Hver registrerte skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra den behandlingsansvarlige gratis informasjon om hans eller hennes personopplysninger lagret når som helst og en kopi av denne informasjonen. Videre gir de europeiske direktivene og forskriftene den registrerte tilgang til følgende informasjon:

 • formålene med behandlingen;
 • kategoriene av personopplysninger som gjelder;
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har vært eller vil bli utlevert til, spesielt mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;
 • der det er mulig, den planlagte perioden som personopplysningene skal lagres for, eller, om ikke mulig, kriteriene som brukes til å bestemme denne perioden;
 • eksistensen av retten til å be om fra den behandlingsansvarlige utbedring eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandling av personopplysninger om den registrerte, eller å protestere mot slik behandling;
 • eksistensen av retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet;
 • hvor personopplysningene ikke samles inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om kilden;
 • eksistensen av automatiserte beslutninger, inkludert profilering, referert til i artikkel 22(1) og (4) av GDPR og, i hvert fall i disse tilfellene, meningsfylt informasjon om logikken involvert, samt betydningen og de planlagte konsekvensene av slik behandling for den registrerte.
 • Videre skal den registrerte ha rett til å innhente informasjon om personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Når dette er tilfelle, skal den registrerte ha rett til å bli informert om de nødvendige sikkerhetstiltakene knyttet til overføringen.

Hvis en registrerte ønsker å benytte seg av denne retten til tilgang, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i den behandlingsansvarlige.

c) Rett til utbedring

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å få fra den behandlingsansvarlige uten unødig forsinkelse utbedring av unøyaktige personopplysninger om ham eller henne. Med hensyn til formålet med behandlingen skal den registrerte ha rett til å få ufullstendige personopplysninger utfylt, herunder ved hjelp av å gi en tilleggserklæring.

Hvis en registrerte ønsker å utøve denne retten til utbedring, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i den behandlingsansvarlige.

d) Rett til sletting (Rett til å bli glemt)

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra den behandlingsansvarlige sletting av personopplysninger om ham eller henne uten unødig forsinkelse, og den behandlingsansvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse der ett av følgende grunner gjelder, så lenge behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet.
 • Den registrerte trekker tilbake samtykke som behandlingen er basert på i henhold til punkt (a) i artikkel 6 nr.
 • Den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til ARTIKKEL 21 nr.
 • Personopplysningene er ulovlig behandlet.
 • Personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes lov som den behandlingsansvarlige er underlagt.
 • Personopplysningene er samlet inn i forbindelse med tilbudet av informasjonssamfunnstjenester nevnt i ARTIKKEL 8(1) i GDPR.
 • Hvis en av de nevnte årsakene gjelder, og en registrert ønsker å be om sletting av personopplysninger som er lagret av Romy Foods Corporation Ltd., kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i den behandlingsansvarlige. En ansatt i Romy Foods Corporation Ltd. skal straks sørge for at slettingsforespørselen overholdes umiddelbart.

Når den behandlingsansvarlige har gjort personopplysninger offentlig og er forpliktet i henhold til artikkel 17(1) til å slette personopplysningene, skal den behandlingsansvarlige, som tar hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved implementering, treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å informere andre behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene som den registrerte har bedt om sletting av slike behandlingsansvarlige for eventuelle koblinger til , eller kopiere eller replikere, disse personopplysningene, så langt som behandling ikke er nødvendig. En ansatt i Romy Foods Corporation Ltd. vil ordne de nødvendige tiltakene i enkelte tilfeller.

e) Rett til begrensning av behandling

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiver til å få fra den behandlingsansvarlige begrensning der ett av følgende gjelder:

 • Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, for en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene.
 • Behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysninger og forespørsler i stedet begrensning av deres bruk i stedet.
 • Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene i forbindelse med behandlingen, men de kreves av den registrerte for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
 • Den registrerte har protestert mot behandling i henhold til artikkel 21(1) i GDPR i påvente av verifiseringen om den legitime begrunnelsen til den behandlingsansvarlige overstyrer de av den registrerte.
 • Hvis en av de nevnte betingelsene er oppfylt, og en registrert ønsker å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger som er lagret av Romy Foods Corporation Ltd., kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i den behandlingsansvarlige. Den ansatte i Romy Foods Corporation Ltd. vil ordne begrensning av behandlingen.
f) Rett til dataportabilitet

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren, til å motta personopplysningene om ham eller henne, som ble gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Han eller hun skal ha rett til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, så lenge behandlingen er basert på samtykke i henhold til punkt (a) i artikkel 6(1) i GDPR eller punkt (a) i artikkel 9(2) i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til punkt (b) i artikkel 6(1) i GDPR , og behandlingen utføres med automatiserte midler, så lenge behandlingen ikke er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelsen av offisiell myndighet opptjent i kontrolleren.

Videre, ved utøvelse av sin rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20(1) i GDPR, skal den registrerte ha rett til å få personopplysninger overført direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, der teknisk mulig og når det ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt.

For å hevde retten til dataportabilitet, kan den registrerte når som helst kontakte enhver ansatt i Romy Foods Corporation Ltd..

g) Rett til å protestere

Hver registrerte skal ha rett gitt av den europeiske lovgiver til å protestere, på grunnlag knyttet til hans eller hennes spesielle situasjon, når som helst, til behandling av personopplysninger om ham eller henne, som er basert på punkt (e) eller (f) i artikkel 6(1) i GDPR. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Romy Foods Corporation Ltd. skal ikke lenger behandle personopplysningene i tilfelle innvendingen, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Hvis Romy Foods Corporation Ltd. behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, skal den registrerte ha rett til å protestere når som helst til behandling av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring. Dette gjelder profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. Hvis den registrerte objekter til Romy Foods Corporation Ltd. til behandling for direkte markedsføringsformål, romy Foods Corporation Ltd. vil ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene.

I tillegg har den registrerte rett, på grunnlag av hans eller hennes spesielle situasjon, til å protestere mot behandling av personopplysninger om ham eller henne av Romy Foods Corporation Ltd. for vitenskapelige eller historiske forskningsformål, eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 (1) i GDPR, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført på grunn av offentlig interesse.

For å utøve retten til å protestere, kan den registrerte kontakte enhver ansatt i Romy Foods Corporation Ltd.. I tillegg er den registrerte gratis i sammenheng med bruk av informasjonssamfunnstjenester, og til tross for direktiv 2002/58/EF, for å bruke sin rett til å protestere på automatiserte måter ved hjelp av tekniske spesifikasjoner.

h) Automatisert individuell beslutningstaking, inkludert profilering

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiver til ikke å være underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir juridiske effekter om ham eller henne, eller tilsvarende betydelig påvirker ham eller henne, så lenge vedtaket (1) ikke er nødvendig for å inngå, eller utførelsen av, en kontrakt mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig , eller (2) er ikke autorisert av unionsretten eller medlemsstatenes lov som den behandlingsansvarlige er underlagt, og som også fastsetter egnede tiltak for å ivareta den registrertes rettigheter og friheter og legitime interesser, eller (3) er ikke basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.

Dersom vedtaket (1) er nødvendig for å inngå, eller utføre en kontrakt mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller (2) den er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke, skal Romy Foods Corporation Ltd. iverksette egnede tiltak for å ivareta den registrertes rettigheter og friheter og legitime interesser, i det minste retten til å innhente menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlige , for å uttrykke sitt synspunkt og bestride avgjørelsen.

Hvis den registrerte ønsker å utøve rettighetene til automatisert individuell beslutningstaking, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i Romy Foods Corporation Ltd..

i) Rett til å trekke tilbake samtykke til databeskyttelse

Hver registrerte skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å trekke sitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger når som helst.

Hvis den registrerte ønsker å utøve retten til å trekke tilbake samtykket, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i Romy Foods Corporation Ltd..

9. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

På dette nettstedet har kontrolleren integrert komponenten i Google Analytics (med anonymisatorfunksjonen). Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Webanalyse er innsamling, innsamling og analyse av data om oppførselen til besøkende på nettsteder. En webanalysetjeneste samler blant annet inn data om nettstedet som en person har kommet fra (den såkalte henvisningen), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og for hvilken varighet en underside ble sett fra. Webanalyse brukes hovedsakelig til optimalisering av et nettsted og for å utføre en kost-nytte-analyse av Internett-annonsering.

Operatøren av Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

For nettanalysen via Google Analytics bruker kontrolleren programmet "_gat. _anonymizeIp". Ved hjelp av dette programmet er IP-adressen til Internett-tilkoblingen til den registrerte forkortet av Google og anonymisert når du åpner våre nettsteder fra en medlemsstat i EU eller en annen kontraherende stat til avtalen om EØS.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker blant annet innsamlede data og informasjon til å evaluere bruken av nettstedet vårt og for å levere elektroniske rapporter, som viser aktivitetene på nettstedene våre, og for å tilby andre tjenester om bruken av nettstedet vårt for oss.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Med innstillingen av informasjonskapselen er Google aktivert for å analysere bruken av nettstedet vårt. Med hver oppringing til en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren og der en Google Analytics-komponent ble integrert, sender nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk inn data gjennom Google Analytics-komponenten med det formål å nettannonsering og oppgjør av provisjoner til Google. I løpet av denne tekniske prosedyren får google bedriften kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som blant annet tjener Google til å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk, og deretter opprette provisjonsoppgjør.

Informasjonskapselen brukes til å lagre personopplysninger, for eksempel tilgangstiden, stedet som tilgangen ble gjort fra, og hyppigheten av besøk på nettstedet vårt av den registrerte. Ved hvert besøk på nettstedet vårt vil slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som brukes av den registrerte, overføres til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan sende disse personopplysningene som samles inn gjennom den tekniske prosedyren til tredjeparter.

Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre innstilling av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes, og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik justering av nettleseren som brukes, vil også hindre Google Analytics i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

I tillegg har den registrerte muligheten til å protestere mot en samling data som genereres av Google Analytics, som er relatert til bruken av dette nettstedet, samt behandling av disse dataene av Google og muligheten til å utelukke slike. For dette formålet må den registrerte laste ned et nettlesertillegg under koblingen og https://tools.google.com/dlpage/gaoptout installere det. I tillegget til nettleseren forteller Google Analytics via et JavaScript at data og informasjon om besøk på Internett-sider kanskje ikke overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertilleggene er anses som en innvending fra Google. Hvis informasjonsteknologisystemet til den registrerte senere slettes, formateres eller nylig er installert, må den registrerte installere nettlesertilleggene på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget ble avinstallert av den registrerte eller en annen person som kan tilskrives kompetansesfæren, eller er deaktivert, er det mulig å utføre reaktivering eller reaktivering av nettlesertilleggene.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser hos Google kan hentes under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics er videre forklart under følgende Link https://www.google.com/analytics/.

10. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av LinkedIn

Kontrolleren har integrerte komponenter i LinkedIn Corporation på dette nettstedet. LinkedIn er et nettbasert sosialt nettverk som gjør det mulig for brukere med eksisterende forretningskontakter å koble til og opprette nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerte personer i mer enn 200 land bruker LinkedIn. Dermed er LinkedIn for tiden den største plattformen for forretningskontakter og et av de mest besøkte nettstedene i verden.

Driftsselskapet til LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For personvernsaker utenfor USA LinkedIn Ireland er personvernspørsmål, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Med hver oppringing til en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren og som en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin-modul) ble integrert på, blir nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk bedt om nedlasting av en visning av den tilsvarende LinkedIn-komponenten i LinkedIn. Du finner mer informasjon om LinkedIn-plugin-modulen under https://developer.linkedin.com/plugins. I løpet av denne tekniske prosedyren får LinkedIn kunnskap om hvilken bestemt underside på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte.

Hvis den registrerte er logget inn samtidig på LinkedIn, oppdager LinkedIn med hver samtale til nettstedet vårt av den registrerte – og hele varigheten av oppholdet på nettstedet vårt – hvilken bestemt underside på Internett-siden vår ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen samles inn via LinkedIn-komponenten og knyttes til den respektive LinkedIn-kontoen til den registrerte. Hvis den registrerte klikker på en av LinkedIn-knappene som er integrert på nettstedet vårt, tilordner LinkedIn denne informasjonen til den personlige LinkedIn-brukerkontoen til den registrerte og lagrer personopplysningene.

LinkedIn mottar informasjon via LinkedIn-komponenten om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, forutsatt at den registrerte er logget inn på LinkedIn på tidspunktet for samtalen til nettstedet vårt. Dette skjer uansett om personen klikker på LinkedIn-knappen eller ikke. Hvis en slik overføring av informasjon til LinkedIn ikke er ønskelig for den registrerte, kan han eller hun forhindre dette ved å logge av fra LinkedIn-kontoen før en samtale til nettstedet vårt er gjort.

LinkedIn gir under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls muligheten til å melde seg av e-postmeldinger, SMS-meldinger og målrettede annonser, samt muligheten til å administrere annonseinnstillinger. LinkedIn bruker også tilknyttede selskaper som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame. Innstillingen av slike informasjonskapsler kan nektes under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De gjeldende retningslinjene for personvern for LinkedIn er tilgjengelig i henhold til https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Retningslinjene for Informasjonskapsler for LinkedIn Er Tilgjengelig Under I 2009 ble det https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Rettslig grunnlag for behandling

Artikkel 6 Jeg tente. en GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget for vårt selskap for behandling av operasjoner der vi innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Når behandling av personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i, som tilfellet er, for eksempel når det gjelder behandling av operasjoner som er nødvendige for levering av varer eller levering av annen tjeneste eller vurdering, skal behandlingen være basert på artikkel 6 jeg tente.b GDPR. Det samme gjelder slike prosesseringsoperasjoner som er nødvendige for gjennomføring av forhåndskontraktsmessige tiltak, for eksempel i tilfeller av henvendelser om våre produkter eller tjenester. Hvis vårt selskap er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, for eksempel oppfyllelse av skatteforpliktelser, skal behandlingen være basert på artikkel 6 jeg tente.c GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger være nødvendig for å beskytte den registrertes vitale interesser eller en annen fysisk person. Dette ville være tilfelle, for eksempel hvis en besøkende til vårt selskap skulle bli skadet og hans navn, alder, helseforsikring data eller annen viktig informasjon måtte sendes videre til en lege, sykehus eller andre tredjeparter. Behandlingen vil da være basert på artikkel 6 jeg tente. d GDPR.

Til syvende og sist kan behandlingsoperasjoner være basert på artikkel 6 I lit. f GDPR. Dette juridiske grunnlaget er basert på behandlingsoperasjoner som ikke dekkes av noen av de nevnte juridiske grunnlagene der behandlingen er nødvendig for å ivareta selskapets eller en tredjeparts legitime interesse, forutsatt at interessene, de grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte ikke råder. Vi har lov til å gjøre denne typen behandling, spesielt fordi de har blitt spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. I den forbindelse tok det den oppfatning at en legitim interesse kunne antas hvis den registrerte er en kunde av den behandlingsansvarlige (recital 47 setning 2 GDPR).

12. Kvalifiserte interesser i behandlingen forfulgt av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart

Basert på artikkel 6 jeg tente f GDPR, er vår legitime interesse i å utføre vår virksomhet til fordel for alle våre ansattes og våre aksjonærers velvære basert på artikkel 6 I lit. f GDPR.

13. Varighet som personopplysningene vil bli lagret for

Kriteriet for varigheten av lagring av personopplysninger er den respektive juridiske oppbevaringsperioden. Etter utløpet av perioden vil de relevante dataene bli rutinemessig slettet, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige for utførelsen av kontrakten eller initiering av kontrakten.

14. Juridiske eller kontraktsmessige bestemmelser for levering av personopplysninger; nødvendighet for inngåelsen av kontrakten; forpliktelsen til den registrerte å oppgi personopplysningene; mulige konsekvenser av ikke-klargjøring

Vi informerer deg om at levering av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteregler. B) eller kan også skyldes kontraktsforskrifter (f.B informasjon om kontraktspartner).

På noen måter kan det være nødvendig for en registrert å gi oss personopplysninger, som senere må behandles av oss. For eksempel er den registrerte forpliktet til å gi oss personopplysninger hvis selskapet vårt inngår en kontrakt med ham eller henne. Unnlatelse av å oppgi personopplysningene ville bety at kontrakten med den registrerte ikke kunne inngås.

Før du oppgir personopplysninger av den registrerte, må den registrerte kontakte en av våre ansatte. Vår ansatt klargjør fra sak til sak om levering av personopplysningene er pålagt ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er en forpliktelse til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser ikke-levering av personopplysningene ville ha.

15. Eksistensen av automatiserte beslutninger

Som et ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering..

Denne personvernerklæringen ble utstedt av databeskyttelseserklæringgeneratoren til DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, fungerer som External data protection officer Rosenheim, i samarbeid med Advokat for IT og personvernrett