Bærekraft

Organisasjonen din kan bidra til redusert miljøpåvirkning ved å bruke BonCulina Smart Catering eller Plug & Play-måltider.

Vi er fast bestemt på å gjøre en forskjell. Ansvaret vårt er å levere matvarer av høy kvalitet med full sporbarhet for kundene og forbrukerne våre. Som et ansvarlig selskap, tar vi hos BonCulina forpliktelsene våre et stykke lengre. Vi gjør dette ved å minimere miljøpåvirkningen fra aktivitetene våre takket være det unike leveransesystemet vårt. Ifølge flere respekterte universiteter og forskningsorganisasjoner, er miljøpåvirkningen fra tilberedning av måltider nøytral når vi sammenligner et frossenmåltid med ett som tilberedes på en tradisjonell kok-og-server-måte. Erfaringen i bransjen indikerer at overgang fra tradisjonelle kok-og-server-måltider eller lignende til ferdiglagde frossenmåltider, reduserer bruken av råmaterialer med nesten 30 %. Innholdet i måltidet per person gir mindre matsvinn, med en reduksjon på 30 % sammenlignet med vanlig koking, basert på mer nøyaktig kontroll over porsjonene.

Hos BonCulina kan vi stolt erklære at vi reduserer matsvinnet og miljøpåvirkningen!

II tillegg til å bidra til visjonen vår om null matsvinn, handler disse innsparingene også om penger da de reduserer kostnadene for kundene våre og finansierer «A Meal for A Meal» (Et Måltid for Et Måltid)-prosjektet under programmet vårt for samfunnsansvar.

Slutt deg til oss for en mer menneskelig og ansvarlig fremtid!