Om Oss

Simply Different Foodservice

Vi har föresatt oss att bli en mer ansvarstagande foodservice-leverantör och strävar mot målet att ingen mat alls ska behöva gå till spillo, samt investerar delar av vår vinst i CSR-programmet ”A Meal for a Meal”.

Genom att minska antalet driftsrelaterade beståndsdelar, framförallt när det gäller arbetskraften, och utgå från våra innovativa patenterade förpacknings- och leveranssystem, minskar vi inte bara driftsrelaterade kostnader utan också kapitalbehovet. Vi siktar mot att vara särskilja oss inom foodservice-marknaden genom att leverera kostnadseffektivitet och enkelhet.

Vår stora, centrala receptdatabas består av kvalitetssäkrade och näringsriktiga måltider från noggrant utvalda internationella tillverkare. Detta, tillsammans med alternativa driftsmetoder, möjliggör flexibilitet och följdriktighet som överträffar de flesta kunders behov och önskemål.