Om Oss

Helt enkelt en annorlunda matservice

Vi har föresatt oss att bli en mer ansvarstagande matserviceleverantör och strävar mot målet att ingen mat alls ska behöva gå till spillo, samt investerar delar av vår vinst i CSR-programmet ”A Meal for a Meal” (en måltid för en måltid).

Genom att minska antalet driftsrelaterade beståndsdelar, framförallt när det gäller arbetskraften, och utgå från våra innovativa patenterade förpacknings- och leveranssystem, minskar vi inte bara driftsrelaterade kostnader utan också kapital. Vi siktar mot att vara särskilja oss inom matservicemarknaden genom att leverera kostnadseffektivitet och enkelhet.

Vår stora, centrala receptdatabas består av kvalitetssäkrade och näringsanpassade måltider från noggrant utvalda internationella tillverkare. Detta, tillsammans med alternativa driftsmetoder, möjliggör flexibilitet och följdriktighet som överträffar de flesta kunders behov och önskemål.