Avtryck

Information i enlighet med avsnitt 5 TMG

Romy Foods Corporation
Ltd. 15/4, Triq Mannarino
BKR9080 B'Kara

Handelsregister: C63159
Registerdomstolen: Malta

Representerad av:

Rickard Gillblad

Kontakta

Telefon: +356 21 66 69 33
E-post: info@romyfoods.com

Moms-ID

Identifieringsnummer för mervärdesskatt enligt 27 § i mervärdesskattelagen: MT21616101

Redaktionschef

Julia Remmel

EU:s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vår e-postadress finns högst upp i avtrycket.

Konsumenttvistlösning/universell skiljedomsorgan

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna i enlighet med avsnitt 7 (1) TMG. Enligt avsnitten 8 till 10 i TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet.

Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med de allmänna lagarna förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en viss överträdelse. Om vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, på vilkas innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på brott mot lagen. Om vi blir medvetna om eventuella lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Copyright

Innehållet och verken som skapas av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och alla typer av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet markeras innehåll från tredje part som sådant. Om du ändå blir medveten om en upphovsrättsintrång, vänligen notera i enlighet därmed. Om vi blir medvetna om eventuella överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Källkod:
https://www.e-recht24.de