Hållbarhet

Ditt företag kan bidra till att minska miljöpåverkan genom att använda BonCulinas® Smart Catering- eller Plug & Play-måltider.

Vi är fast beslutna att göra skillnad och ser det som vårt ansvar att erbjuda kvalitativ mat med full spårbarhet till våra kunder och konsumenter. På BonCulina® tar vi vårt miljöansvar ett steg längre, och minimerar miljöpåverkan genom vårt unika leveranssystem. Enligt flera respekterade universitet och forskningsorganisationer är miljöpåverkan vid måltidsberedning neutral när en fryst måltid jämförs med en traditionellt tillagad måltid. Branscherfarenhet pekar på att ett byte från en traditionell tillagnings- och serveringsmetod till frysta färdigrätter minskar användningen av råmaterial med upp emot 30 %. Måltidsinnehållet per person ger också ett minskat svinn på cirka 30 % jämfört med traditionell matlagning, till följd av noggrann kontroll av portionering.

Vi på BonCulina® är stolta över att vårt system minskar matsvinn och miljöpåverkan!

Dessa besparingar bidrar inte bara till vår nollvision för matsvinn, utan reducerar även kostnader för våra kunder och finansierar vårt företagsprogram för socialt ansvar, ”A Meal for A Meal” (En Måltid för En Måltid).

Tillsammans kan vi skapa en bättre, mer hållbar framtid!